motyw projekt7.3 gotowi niep

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO

Informujemy, iż po ponownej konsultacji z WUP Rzeszów dotyczącej terminu wydatkowania wsparcia i ujmowania w zestawieniu, wydatki poniesione w ramach wsparcia pomostowego finansowego wykazywane są w zestawieniu od dnia rozpoczęcia działalności do 26.01.2021 r. 

U wszystkich Uczestników Projektu okres ten będzie od miesiąca października np. 02.10.2020 r. Rozliczenie składane jest kwartalnie, co 3 miesiące zgodnie z zapisami zawartej Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego § 5 OBOWIĄZKI KONTROLNE pkt 2 "Rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego Uczestnik Projektu dokonuje 4 razy w ciągu 12 miesięcy. Rozliczenie jest składane do 10 dni kalendarzowych od zamknięcia okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy = 3 miesiące liczone od dnia otrzymania pierwszej transzy wsparcia pomostowego)." 

Na rozliczeniu kwota wydatków kwalifikowalnych powinna wynosić co najmniej 7 350,00 zł netto (3 x 2 450,00 zł).

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem