motyw projekt7.3 gotowi niep

Informujemy, że w dokumentach rekrutacyjnych opublikowanych w dniu 24 kwietnia 2020 r. znalazł się błąd. W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie wskazano wyłącznie część (2 z 7) kryteriów premiujących związanych z przynależnością do grupy docelowej.

W związku z powyższym na podstawie § 9 pkt 4, 5, 6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, dokonana została aktualizacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie w w/w zakresie.

Aktualna wersja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej projektu gotowinafirme.stawil.pl tj. od dnia 5 czerwca 2020 r.

Równocześnie informujemy, że wprowadzone zmiany nie powodują konieczności składania dodatkowych dokumentów czy informacji ze strony Potencjalnych Uczestników Projektu. Dane zawarte w Formularzach rekrutacyjnych złożonych przez Potencjalnych Uczestników Projektu w odpowiedzi na przeprowadzony nabór, zawierają informacje niezbędne do przeprowadzenia właściwej oceny merytorycznej w zakresie zaktualizowanych kryteriów premiujących związanych z przynależnością do grupy docelowej.

Informujemy, iż w dniu 25.05.2020 r. zakończyła się rekrutacja. 

Aktualnie trwa ocena formalna złożonych Dokumentów rekrutacyjnych. Ze względu na dużą ilość złożonych Dokumentów prosimy uzbroić się w cierpliwość. O wynikach rekrutacji będziemy niezwłocznie informować.

Informujemy, iż rozpoczęła się ocena formalna złożonych Dokumentów rekrutacyjnych.

W związku z przesunięciem działań projektowych spowodowanych stanem epidemii, dużym zainteresowaniem projektem "Gotowi na własną firmę" oraz chęcią zapewnienia Państwu możliwości jak najszybszego skorzystania ze środków finansowych informujemy, iż będzie tylko I tura rekrutacji trwająca do 25.05.2020 r.

Już w najbliższym czasie w projekcie będzie mogło rozpocząć udział 80 osób, z których aż 70 otrzyma dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Chętnych zapraszamy, a w razie pytań lub wątpliwość pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Gotowi na własną firmę” osoby:

bezrobotne lub bierne zawodowo;

osoby w wieku 30 lat i więcej (tj. od dnia 30 urodzin);

zamieszkujące województwo podkarpackie;

należące do co najmniej jednej z następującej grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • kobiety.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od dnia 12.05.2020 r. do dnia 25.05.2020 r. w Biurze Projektu: Rzeszów, ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów.

W ramach prowadzonego I naboru rekrutacji do Projektu zakwalifikowanych zostanie przeciętnie 40 osób. 

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

Na dokumenty rekrutacyjne skłądają się:

  • Podpisany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,
  • Formularz rekrutacyjny.

Ponadto potencjalny Uczestnik Projektu jest zobowiązany dołączyć do Formularza rekrutacyjnego następujące załączniki potwierdzające jego status, w tym:

a) osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotna:

     -   zaświadczenie z PUP wskazujące na posiadanie statusu osoby bezrobotnej, wydane nie później niż 1 miesiąc przed dniem złożeniem Formularza rekrutacyjnego

b) osoba bezrobotna niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotna:

     -  oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej, w tym długotrwale bezrobotnej niezarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy

c) osoba bierna zawodowo:

      -   oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo,

d) osoba odchodząca z rolnictwa (gospodarstwo rolne poniżej 2 ha):

      -   zaświadczenie wskazane w punkcie a,

      -   zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na mocy ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,  wydane nie później niż 1 dzień roboczy przed złożeniem formularza rekrutacyjnego, wydane nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w zakładce Dokumenty.

Sugerujemy uzupełniać Dokumenty rekrutacyjne (zwłaszcza Formularz rekrutacyjny) elektronicznie. W Formularzu rekrutacyjnym jest możliwość rozszerzania wierszy, dostosowując do uzupełnianej treści.

 

UWAGA !

Przypominamy o zapoznaniu się z wszystkimi dokumentami projektowymi zwłaszcza z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI zamieszczonym z zakładce Dokumenty.

Prosimy zwrócić uwagę na konieczność posiadania poręczyciela na etapie podpisywania umów o wsparcie finansowe.

 

W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń termin rekrutacji zostanie wydłużony.

Formularze złożone przed terminem nie będą rozpatrywane.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem