motyw projekt7.3 gotowi niep

Informujemy, że w dokumentach rekrutacyjnych opublikowanych w dniu 24 kwietnia 2020 r. nastąpiła zmiana. W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie wskazano, iz będzie rekrutacja w II edycjach naboru: luty - marzec 2020 r.  oraz kwiecień - maj 2020 r., w których zostanie zakwalifikowanych do Projektu po przeciętnie 40 Uczestników Projektu. Nastąpiła aktualizacja Projektu oraz Regulaminiu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie - rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w oparciu o jedną edycje naboru, w terminie kwiecień – maj 2020 r., w której zostanie zakwalifikowanych do Projektu maksymalnie 80 Uczestników Projektu.

 

W związku z powyższym na podstawie § 9 pkt 4, 5, 6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, dokonana została aktualizacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie w w/w zakresie.

Aktualna wersja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej projektu gotowinafirme.stawil.pl tj. od dnia 30 czerwca 2020 r.

Równocześnie informujemy, że wprowadzone zmiany nie powodują konieczności składania dodatkowych dokumentów czy informacji ze strony Potencjalnych Uczestników Projektu. Dane zawarte w Formularzach rekrutacyjnych złożonych przez Potencjalnych Uczestników Projektu w odpowiedzi na przeprowadzony nabór, zawierają informacje niezbędne do przeprowadzenia właściwej oceny merytorycznej w zakresie zaktualizowanych kryteriów premiujących związanych z przynależnością do grupy docelowej.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem