Zapytania ofertowe

STAWIL Sp. z o.o. informuje o wyniku postępowania na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu „Gotowi na własną firmę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Umowa o dofinansowanie nr RPPK.07.03.00-18-0044/19-00 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności upublicznionym na stronach:

- https://gotowinafirme.stawil.pl/

- https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Złożona została oferta przez następujących Oferentów:

  1. Konsorcjum: Pracownia Rozwoju Master Leading Marta Kabara-Dziadosz, Osiedle Oświecenia 49/29, 31-636 Kraków; Innovo Innowacje w biznesie Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 13, 38-200 Jasło; Osiedle Oświecenia 49/29, 31-636 Kraków; data wpłynięcia: 08.07.2020 r., godz. 14.00; cena: 72 000,00 zł.
  2. Agencja Rozwoju Roztocza Sp. z o.o., ul. Łaszczowiecka 9, 22-600 Tomaszów Lubelski, data wpłynięcia: 08.07.2020 r., godz. 14.20, cena: 96 000,00 zł.

Na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferentów dokumentów (Formularz ofertowy wraz z załącznikami) Zamawiający wyłonił Wykonawcę:

Konsorcjum: Pracownia Rozwoju Master Leading Marta Kabara-Dziadosz, Osiedle Oświecenia 49/29, 35-205 Kraków;
Innovo Innowacje w biznesie Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 13, 38-200 Jasło; Osiedle Oświecenia 49/29, 31-636 Kraków

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/20/G na zakup usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia w ramach projektu „Gotowi na własną firmę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości , Umowa o dofinansowanie nr RPPK.07.03.00-18-0044/19-00

Załączniki:
Pobierz plik (0 Zapytanie ofertowe 01-20-G.pdf)Zapytanie ofertowe 01/20/G[ ]597 kB
Pobierz plik (1.Załącznik nr 1.pdf)Załącznik nr 1[ ]222 kB
Pobierz plik (2.Załącznik nr 2.doc)Załącznik nr 2[ ]103 kB
Pobierz plik (3. Załącznik nr 3.doc)Załącznik nr 3[ ]102 kB
Pobierz plik (4.Załącznik nr 4.doc)Załącznik nr 4[ ]113 kB
Pobierz plik (5. Załącznik nr 5.doc)Załącznik nr 5[ ]106 kB
Pobierz plik (6. Załącznik nr 6.doc)Załącznik nr 6[ ]112 kB

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem